Privacybeleid

Introductie

Raamvallei Duomarathon heeft op 4 wijzen te maken met persoonsgegevens en wil transparant zijn over de verwerking daarvan, om daarmee ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen.

Om de 4 typen gegevensverwerking te bespreken, wordt in dit document steeds verwezen naar type A, B, C en D.

 1. Verwerking gegevens deelnemers
 2. Verwerking gegevens vrijwilligers en relaties
 3. Verwerking gegevens reactieformulier website
 4. Verwerking gegevens (foto’s)

Doel van gegevensverwerking

 1. Doel van gegevensverwerking is om de inschrijving van en de deelname aan de Raamvallei Duomarathon te bevorderen, ter controle en ter handhaving van de naleving van het reglement en ter toekomstige handhaving van het reglement.
 2. Doel van gegevensverwerking is om een goede organisatie van de Raamvallei Duomarathon te bevorderen.
 3. De gegevens worden verzameld om een reactie te kunnen sturen op een gestelde vraag.
 4. Om verslag te doen van de evenementen die hebben plaatsgevonden, worden foto’s geplaatst met een impressie/verslaglegging.

Verantwoordelijke

Voor A, B, C en D:
De organisatie van de Raamvallei Duomarathon is verantwoordelijk voor de gegevens.

Inhoud van de gegevens

A. De volgende gegevens worden bijgehouden

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN rekeningnummer en rekeningnaam

B. De volgende gegevens worden bijgehouden

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

C. De volgende gegevens worden bijgehouden

 • Naam
 • E-mailadres

D. De volgende gegevens worden bijgehouden

 • Foto

 

Informatieverlening

Voor A
De personen die tot de deelnemers van de Raamvallei Duomarathon gerekend worden, worden bij inschrijving eenmalig geïnformeerd dat deze gegevens vastgelegd worden. Op eerste aanvraag, kan een deelnemer zijn eigen gegevens opvragen bij de organisatie van de Raamvallei Duomarathon.

Voor B
De personen die tot de vrijwilligers of relaties van de Raamvallei Duomarathon gerekend worden, gaan bij verstrekking van de gegevens akkoord met vastlegging hiervan.
Op eerste aanvraag, kan een vrijwilliger of relatie zijn eigen gegevens opvragen bij de organisatie van de Raamvallei Duomarathon.

Voor C
Alleen inzichtelijk voor de organisatie van de Raamvallei Duomarathon en de beheerder van de website.

Voor D
De foto’s worden gepubliceerd op social media/websites. Bezoekers aan de evenementen worden bij binnenkomst door een bord/banner op de hoogte gebracht van het maken van opnames. Met het betreden van het evenement stemt die persoon daarmee in om gefotografeerd te worden. Deze foto kan vervolgens worden gebruikt als impressie/verslaglegging van het evenement of voor andere promotionele doeleinden.

Opslag

Voor A en B:
De gegevens worden door de organisatie van de Raamvallei Duomarathon in een digitaal bestand bewaard. Dit bestand wordt nooit met derden gedeeld zonder dat daar een toestemming voor verleend is.

Voor C en D:
Na publicatie of contact is dit gegeven niet meer in direct beheer van de Raamvallei Duomarathon. Wel geldt dat op aanvraag direct foto’s verwijderd worden uit het beheer van de Raamvallei Duomarathon.

slot gacor