Veel gestelde vragen

Landgoed de Barendonk in Beers is de startlocatie van de Raamvallei Duomarathon. Dit is tevens de eindlocatie. Bij de Barendonk zijn voldoende parkeerplaatsen. Er kan tevens gelogeerd worden (kamperen, trekkershutten en B&B). Het adres: Millseweg 13, 5437 NB Beers.

Parkeren kan bij Landgoed de Barendonk en is gratis.

De als zodanig aangewezen opfris- en omkleedgelegenheden bevinden zich in een tent op een openbaar terrein. Gaarne enige discretie bij omkleden in verband met de overige bezoekers. Bij het sanitairgebouw van het natuurkampeerterrein is tevens een beperkte douchemogelijkheid.

Er worden vooraf geen startnummers gecommuniceerd. Bij de inschrijfbalie meld je de voor- en achternaam van de eerst ingeschrevene van het duo. Alleen de eerst ingeschrevene van het duo ontvangt één week voor het evenement een e-mail met meer informatie over het ophalen van het startnummer.

De eerste 125 duo’s die zich melden bij de inschrijfbalie op de dag van het evenement, zitten in de eerste startgroep. Je kunt vanaf 8:30 uur ’s ochtends je startnummer ophalen.

Ja, op de Facebook-pagina van de Raamvallei Duomarathon kunnen kaarten worden aangeboden. Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een vervanger-/ster. Mocht je op enige manier van iemand een startbewijs over kunnen nemen hoeft de betreffende deelnemer alleen een mailtje aan ons te verzenden met zijn gegevens en die van de nieuwe deelnemer (naam, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres). Overname is pas definitief na bevestiging door de organisatie.

Nee, verhindering of afzegging mét restitutie van het inschrijfbedrag is niet mogelijk. Wel bestaat de mogelijkheid om de inschrijving over te dragen aan een vervanger-/ster, mits dit wordt gemeld bij de organisatie. Op de Facebook-pagina van de Raamvallei Duomarathon kunnen kaarten worden aangeboden. Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een vervanger-/ster.

Alle deelnemers moeten om 16.30 uur binnen zijn. Hierna wordt het parcours opgeruimd en is de organisatie niet langer verantwoordelijk voor de route en veiligheid van de deelnemers die zich nog op het parcours bevinden. Deelnemers kunnen daarna hun weg vervolgen tot aan Landgoed de Barendonk, maar dit geheel buiten verantwoordelijkheid van de organisatie. Mochten er echter problemen ontstaan voor deelnemers, medewerkers e/o andere weggebruikers (bijvoorbeeld in het kader van veiligheid), dan kan de organisatie op elk eerder door hun gekozen tijdstip besluiten om het evenement te beëindigen en/of deelnemers van het parcours te verwijderen.

Duo’s zijn zelf verantwoordelijk om met een voor het (grootste deel onverharde) parcours geschikte, goed onderhouden en functionerende fiets deel te nemen. Advies is mountainbike of hybride.”

De organisatie is vrij om foto’s die worden gemaakt van deelnemers tijdens het evenement, kosteloos, en rechtenvrij te gebruiken. Ze zullen geplaatst worden op de Facebook-pagina van het evenement en de website.

Het noodnummer wordt bekend gemaakt op de dag van het evenement.

Ja, onder het kopje Arrangementen en overnachtingsinformatie op onze website staan diverse locaties waar je kun overnachten.

Deze verschijnt op de website wanneer beschikbaar. De verschillende smikkelplatskes worden hier ook op bekendgemaakt.

We werken met twee starttijden. Je moet als duo vertrekken. De eerste 125 duo’s die hun startbewijs ophalen, starten om 10:00 uur. Alle volgende duo’s starten gezamenlijk om 10:15 uur.

Nee er vindt geen tijdsregistratie plaats. Het gaat bij een duomarathon dus vooral om het GENIETEN van de natuur, de gezelligheid, het sportieve en sociale aspect en de beleving van het gebied.

Deelname is uitsluitend voor duo’s. Je kunt op onze Facebook-pagina een oproep plaatsen als je nog op zoek bent naar een maatje. Het is niet toegestaan om alleen of als derde deel te nemen aan de Raamvallei Duomarathon.

Aanmoedigen mag altijd! Het is echter niet toegestaan om de duo’s met de fiets te begeleiden, tenzij men als duo-deelnemer is ingeschreven.

Op de verschillende smikkelplatskes (pauzeplekken) kun je mee genieten van de geweldige sfeer en de deelnemers aanmoedigen. Op de website zal te zijner tijd een leuke begeleidende route te vinden zijn. Deze is per fiets of met de auto te volgen. Je kunt hier dan ook alle adressen terug vinden, zodat je navigatie het zeker kan vinden.

Wij beschikken niet over een reservelijst. Deelnemers betalen voor deelname en zijn vanaf dat moment vrij om hun eventueel vrijgekomen startplaatsen aan anderen over te dragen. Hoe zij dit doen is geheel aan hen. Vorig jaar zijn bijvoorbeeld startplaatsen aangeboden op Marktplaats, maar er wordt ook gebruik gemaakt van Facebook. Mocht je op enige manier van iemand een startbewijs over kunnen nemen hoeft de betreffende deelnemer alleen een mailtje aan ons te verzenden met zijn gegevens en die van de nieuwe deelnemer (naam, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres). Dit mag ook het gehele duo zijn. Hier zijn geen meerkosten aan verbonden.

Voor overige vragen verwijzen we u naar onze reglement en privacybeleid.